Produkty dostępne na terenie całego kraju!

III nabór – Program MOJA WODABANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Dbanie o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsze w obliczu zmian klimatycznych, które odczuwamy na własnej skórze. Polska również podejmuje konkretne kroki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy oraz zabezpieczenia przed groźbą podtopień budynków. W ramach tego dążenia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął trzecią edycję programu o nazwie “Moja Woda”, mającego na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w budowie przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Cele programu “Moja Woda”

Jednym z kluczowych aspektów programu jest udostępnienie dotacji właścicielom domów jednorodzinnych. Dzięki tym środkom finansowym, mieszkańcy Polski mają szansę otrzymać wsparcie w budowie przydomowych instalacji do zatrzymywania deszczówki. Dotacje mogą sięgać nawet 6 tysięcy złotych, co stanowi istotny impuls dla tych, którzy chcieliby przyczynić się do zwiększenia retencji wód opadowych na swoich posesjach.

Znaczenie dla środowiska i społeczeństwa

Program “Moja Woda” ma nie tylko istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, ale również dla społeczeństwa jako całości. Dzięki instalacjom zatrzymującym deszczówkę, opady nie będą tak szybko spływać do kanalizacji czy rzek, co pomoże zmniejszyć ryzyko powodzi oraz przeciążenia systemów kanalizacyjnych. Dodatkowo, gromadzenie wód opadowych na terenie prywatnych posesji może stanowić cenną rezerwę podczas okresów suszy, gdy dostępność wody może być ograniczona.

Jak skorzystać z programu?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (formularz wniosku) ”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)