Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Wykorzystanie deszczówki będzie obowiązkoweBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

W obecnych czasach gromadzenie wody opadowej nabiera coraz większego znaczenia.
Polska jest jednym z krajów w Europie o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mniejsze zasoby wody na mieszkańca mają tylko Malta oraz Belgia.
W Polsce na jedną osobę przypada ok. 1580 m3 wody na 1 rok – tyle ile na statystycznego mieszkańca Egiptu.

Warto gromadzić wodę deszczową

Zasoby wody na naszej planecie tworzy głównie woda słona. Woda słodka, zdatna do picia stanowi tylko 3 % objętości wszystkich wód na ziemi. Z tego prawie 2/3 to pokrywa lodowa obu biegunów. Na świecie około 30 % objętości wody słodkiej zgormadzone jest w naturalnych zbiornikach podziemnych. Dla pełnego zobrazowania zasobów wody słodkiej dodajmy, że w chmurach, w postaci pary wodnej jest zaledwie 0,001 %, a tylko 1,2 % w rzekach, jeziorach i zbiornikach retencyjnych.
Patrząc na powyższe dane musimy przestać bagatelizować temat retencji w naszym kraju i starać się oszczędzać zasoby wody w każdy dostępny sposób. Oszczędność w codziennym zużyciu to jedno i gromadzenie retencja to drugi ze sposobów oszczędzania. Wprowadzenie przez państwo opłat w postaci podatku od deszczu, ma na celu zmobilizowanie ludzi do oszczędzania wody oraz zwrócić ich uwagę na problem, który dla przyszłych pokoleń może mieć katastrofalne skutki.

Podatek od deszczu – stawki na 2022 rok

Zgodnie z projektem zmian na 2022 r. jednostkowa stawka podatku od deszczu została ustalona następująco:
• bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –1,50 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 1 zł),
• z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 0,60 zł),
• z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 0,30 zł).

Zwiększenie retencji nieruchomości zmniejszy opłatę podatku od deszczu

Aby zmniejszyć koszty dla użytkowników działek objętych opłatą, można zastosować rozwiązania, które pozwolą oszczędzać wodę i jednocześnie zmniejszą opłaty z tytułu utraconej retencji.

Właściciele działek chcący zmniejszyć wysokość opłaty za utraconą retencję lub nawet jej uniknąć (po spełnieniu wymogów określonych w przepisach ustawy), powinni podejmować działania polegające na zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej na działce oraz zapewniające wykonanie urządzeń do retencjonowania wody w tym zbiorniki na wodę deszczową.

Poniżej wymieniono przykłady inwestycji w zieleń oraz retencję wód opadowych wraz z krótką charakterystyką w podziale na inwestycje, które mogą być realizowane na mniejszych oraz większych działkach, w tym terenach należących do gmin mogą być to rodzaje inwestycji/urządzeń wymienione poniżej:

  • pojemniki (zbiorniki) retencyjne (przepływowe, bezodpływowe), w tym z elementami zieleni,
  • stawy retencyjne, systemy hydrofitowe (zbiornik wodny z roślinnością zanurzoną i otaczającą),
  • systemy, których praca naśladuje warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych,
  • ogrody deszczowe,
  • muldy chłonne,
  • systemy bioretencyjne (systemy te są zagłębieniami terenu lub płytkimi basenami służącymi do spowalniania przepływu oraz wchłaniania części wody)

Proponowane niniejszym projektem ustawy zmiany przepisów w zakresie retencji pozwolą na zrealizowanie inwestycji, które w większości bez wprowadzenia zmian prawnych prawdopodobnie nie zostałyby zrealizowane (inwestycje związane z kompensacją retencyjną na terenach działek prywatnych) – podkreśla Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. – W przypadku gmin nastąpi dopływ dodatkowych środków finansowych dedykowanych retencji z tytułu poszerzenia bazy i zmiany stawek jednostkowych opłat, co umożliwi realizację nowych inwestycji, które z uwagi na brak środków nie zostałyby zrealizowane lub zostałyby zrealizowane w późniejszym terminie (przyśpieszenie realizacji).

Planowane zmiany mają spowodować znaczący wzrost liczby osób, które będą musiały zapłacić podatek od deszczu. Od stycznia 2022 r. opłata ma bowiem obowiązywać właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2. Ponadto, obowiązek zapłaty powstanie, jeżeli dom, garaż, parking czy wyłożone kostką ścieżki i podjazdy na działce zajmują łącznie 50% powierzchni gruntu. W rezultacie już nie tylko właściciele obiektów wielkopowierzchniowych, ale również właściciele wielu domów jednorodzinnych będą objęci taką płatnością.

Przewidywane zwiększenie liczby płatników podatku od deszczu to także efekt propozycji wykreślenia z ustawy zasady, zgodnie z którą opłaty nie ponosi się od nieruchomości, które są ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obecnie właściciel budynku na terenie skanalizowanym, który zajmuje nawet 80% działki nie ponosi opłat za zmniejszenie retencji. Płaci jedynie za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. Jednak po zmianie przepisów w takim przypadku powstanie obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie retencji.

Montaż plastikowego zbiornika na wodę deszczową – inwestycja z realnym, długoterminowym zyskiem!

Nowy obowiązek podatku deszczowego niewątpliwie prowadzić będzie do wzrostu obciążeń finansowych przede wszystkim osób fizycznych. W szczególności dotknie to mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zobowiązani będą do uiszczania opłaty od podjazdów, parkingów i innych terenów, które nie przepuszczają wód opadowych. Dużym zmniejszeniem tych obciążeń może być instalacja szczelnych plastikowych zbiorników przechwytujących deszczówkę. Obecnie instalacja takich zbiorników retencyjnych jest objęta dofinansowywana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – program Moja woda.