Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Wentylacja w oczyszczalni biologicznej, a nieprzyjemny zapach.BANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Jak rozwiązać problem z nieprzyjemnym zapachem z przydomowej oczyszczalni biologicznej?

Podczas codziennej eksploatacji oczyszczalni biologicznej możemy napotkać problemy z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z okolic oczyszczalni lub z rur kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym. Przyczyn takich problemów może być kilka, poniżej postaramy omówić najczęstsze przyczyny tego zjawiska. W pierwszej kolejności należy zdiagnozować miejsce wydobywania się zapachu.

Zapach wydobywa się z włazów oczyszczalni.

W tym przypadku najczęściej występującym problemem jest źle funkcjonująca wentylacja. Należy sprawdzić czy w budynków poprowadzona została wysoka wentylacja kanalizacyjna rurą fi 110. Nawet w nowo powstałych budynkach takowa nie występuje. Bez jej istnienia nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Pobrane powietrze musi mieć gdzie ujść. Należy też sprawdzić czy cała instalacja poprowadzona jest min. rurą fi 110. Jeśli po drodze nastąpi zredukowanie na mniejszą średnicę, potem znów na większą, spowoduje to nieprawidłowy przepływ powietrza. Należy w tym wypadku poprawić instalacje w budynku lub poprowadzić nową instalację wentylacji przy elewacji na zewnątrz budynku rurą fi 110 nad kalenicę budynku.
Jeśli instalacja wentylacyjna w budynku jest prawidłowo poprowadzona należy sprawdzić drożność przepływów w oczyszczalni. Należy sprawdzić jak dawno wybierany był osad z pierwszej komory. Ten musi być wypompowywany co około 12 miesięcy. Możliwe, że osad jest na tyle duży, że zapchał przepływ pomiędzy komorami. Należ czym prędzej wezwać wóz asenizacyjny i dokonać wypompowania ścieku.
Drugi problem z drożnością może być spowodowany zapchaniem przepływu przez jakąś tkaninę, która dostała się do kanalizacji. W tym przypadku należy mechanicznie udrożnić przepływ.

Jeżeli zapach pojawia się w domu, pod prysznicem, ze zlewu czy umywalki z rur odpływowych.

Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy mimo czyszczenia i regularnego udrożniania odpływów, brzydki zapach z rur nadal jest wyczuwalny. Może to świadczyć o nieprawidłowo wykonanej wentylacji kanalizacji – woda jest wtedy wysysana z syfonów, co sprzyja wydostawaniu się przykrej woni z odpływu w kuchni lub łazience. W tym przypadku należy sprawdzić szczelność wszystkich syfonów w budynku, przykry zapach zapewne wydobywa się z nieszczelnych syfonów które trzeba wymienić na nowe szczelne.

Wymagania prawne

Podstawowe zasady prawidłowej wentylacji kanalizacji regulują:
• rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz.U.nr 75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami oraz
• przywołana przez to rozporządzenie – a więc do obowiązkowego stosowania!
– norma PN-81/B-10700/01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
Wentylacja kanalizacji musi być osobnym systemem, odrębnym od systemu wentylacji bytowej!