Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Musisz to wiedzieć, zanim zainstalujesz przydomową oczyszczalnię ściekówBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Instalacja przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wymaga od przyszłych użytkowników zdobycia wiedzy, która pozornie wydaje się dość skomplikowana, ale w gruncie rzeczy jest prosta do przyswojenia. Poniższy tekst ma na celu w bardzo prosty i przystępny sposób opisać najbardziej istotne zagadnienia których poznanie jest kluczowe przed instalacją przydomowej oczyszczalni. Wiedza ta zabezpieczy nas, czyli przyszłych użytkowników przed popełnieniem błędów które w przyszłości mogą mieć negatywny wpływ na użytkowanie przydomowych oczyszczalni biologicznych bądź przysporzą problemów w urzędach – a tego przecież nie chcemy.

 

Warunki wodno-gruntowe a sposób rozsączania oczyszczonej wody

Zanim zdecydujemy się na budowę przydomowej oczyszczalni i konkretne rozwiązanie, powinniśmy zlecić badania gruntu geologowi, pozwoli to na określenie warunków wodno-gruntowych, a w szczególności poziomu wód gruntowych który jest bardzo istotny przy doborze rozsączania. Poniżej podaję rozwiązania i warunki wodno-gruntowe jakie muszą być spełniony przy konkretnych rozwiązaniach.

  • Studnia chłonna: woda gruntowa nie wyżej jak 3 m-3,5 m od poziomu gruntu, grunt muszą być bardzo dobrze przepuszczalne i dobrze przepuszczalne (żwiry, pospółki, rumosz, piasek gruby i średni). W innych warunkach studnia chłonna nie będzie działać. Powyższe warunki gwarantują prawidłowe funkcjonowanie odbiornika ścieku oczyszczonego.
  • Poletko rozsączające: wody gruntowe nie wyżej jak 2,5 m od poziomu gruntu, grunt bardzo dobrze przepuszczalne, dobrze i średnio przepuszczalne (żwiry, pospółki, rumosz, piasek gruby i średni). Powyższe warunki gwarantują prawidłowe funkcjonowanie odbiornika ścieku oczyszczonego.
  • Poletko rozsączające w nasypie (kopiec): wody gruntowe wysoko zaraz pod poziomem gruntu, grunt słabo przepuszczalne i nie przepuszczalne (piaski gliniaste i pylaste, gliny piaszczyste, gliny, iły). Ten sposób rozsączanie stosujemy w wyjątkowo niesprzyjających warunkach wodno-gruntowych.
  • Odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu, strumienia, potoku, stawu. W tym przypadku sprawa jest bardzo prosta od strony technicznej. Przy tego typu rozwiązaniu z pewnością będzie wymagana przez urząd opinia wodno-prawna z Wód Polskich.

Pozwolenie, zgoda a może tylko zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia we właściwym dla miejsca inwestycji Starostwie Powiatowym. W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7.5 m3 na dobę, wówczas niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.,art. 29 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust.1 pkt 1).
Jeżeli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na samym początku etapu sporządzania projektu budowlanego domu, najprościej jest wpisać oczyszczalnię do projektu budowlanego jako odbiornik ścieków z naszego domu. Dzięki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę mamy również zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. W innym przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w przypadku miast funkcjonujących na prawach powiatu) odpowiednim dla adresu inwestycji.

Niezbędne dokumenty do zgłoszenie oczyszczalni, decyzja – zgoda

Dokumenty wymagane do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni:

  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia
  • wypełniony druk oświadczenia o prawie własności do działki
  • mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń
  • dokumentację techniczną oczyszczalni

Brak sprzeciwu ze strony urzędu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”), która jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Pozwolenia wodno-prawne, konieczność dyktowana przez urzędników

Musimy wiedzieć też, że nie zawsze wystarczy samo zgłoszenie chęci budowy oczyszczalni, istnieją przypadki, kiedy trzeba rozpocząć procedurę od złożenia operatu wodno-prawnego. Chodzi o sytuacje, kiedy planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego. Bardzo często rozsączanie oczyszczonego ścieku do gruntu np. za pomocą studni chłonnej czy poletka rozsączającego też może wymagać opinii wodno-prawnej z Wód Polskich. Zawsze przed planowaną inwestycją warto dopytać w odpowiednim urzędzie czy są jakieś dodatkowe wymagania i ostrzenia dotyczące oczyszczalni biologicznych.

 

Lokalizacja oczyszczalni a odległości, które musisz uwzględnić.

 

Kolejną istotną rzeczą, na którą koniecznie musimy zwrócić uwagę planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać o zachowaniu określonych odległości
od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Warto pamiętać, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora, czyli naszej, jak i działek sąsiednich. Zatem przykładowo: rozsączanie musi zostać zaprojektowane 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce sąsiada.

 

Nie taka oczyszczalnia straszna jak…

Okazuje się, że formalności towarzyszące budowie przydomowej oczyszczalni nie są aż tak uciążliwe jak by się to mogło wydawać. Trzeba tylko trzymać się powyższych wytycznych i dobrze dobrać sposób odprowadzenia ścieku oczyszczonego najlepiej na podstawie badań geologicznych. Warto przed planowaną inwestycją zasięgnąć porady u fachowca i dopytać w odpowiednim urzędzie o warunki budowy, bowiem wymagania mogą się różnić diametralnie w zależności od regionu naszego kraju. Powodzenia!