Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Oczyszczalnie drenażowe
BANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski
Oczyszczalnie drenażowe to najprostsze rozwiązanie bez poboru prądu

Jednym z rozwiązań problemu odprowadzania nieczystości są drenażowe oczyszczalnie ścieków. Są one przeznaczone do budowy na gruntach dobrze chłonnych, można je zamontować, gdy odległość od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych wynosi minimum 1,5 m. Przed wybraniem odpowiedniej oczyszczalni należy obliczyć jej przepustowość, która zależy od przewidywanej liczby użytkowników. Montaż tego typu oczyszczalni jest prosty, możliwy do przeprowadzenia samodzielnie przy pomocy dołączonej instrukcji.

Na pracę drenażowych przydomowych oczyszczalni ścieków składają się dwa etapy. Pierwszy stopień oczyszczania odbywa się w dwukomorowym osadniku gnilnym. Drugi zakłada oczyszczanie na drenażu rozsączającym, filtrze piaskowym, żwirowo-piaskowym lub glebowo-korzeniowym.