Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Jaką oczyszczalnie wybrać na glinę?BANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Każdy kto zamierza zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków powinien wiedzieć jakie są warunki gruntowo-wodne na jego posesji. Jeśli nie posiadamy takich informacji, to należy przeprowadzić badania gruntu na podstawie których będziemy mogli dobrać odpowiedni rodzaj oczyszczalni jak i również sposób odprowadzenia ścieku oczyszczonego. Obecnie na rynku jest wiele dostępnych typów oczyszczalni ścieków, a między innymi są to oczyszczalnie drenażowe oraz biologiczne.

Oczyszczalnia drenażowa a chłonność gruntu

Za oczyszczalniami drenażowymi przemawiają względy finansowe – są one najtańszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o odprowadzanie nieczystości wśród przydomowych oczyszczalni dostępnych na rynku.

Składowymi takiego systemu między innymi jest osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. Wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym ścieki trafiają grawitacyjnie do drenażu, gdzie zachodzi ich właściwy proces oczyszczania. Ważne jest to w jakim gruncie drenaż zostanie posadowiony, więc warto jest wykonać badania geologiczne. Jeśli jednak okaże się, że glina sięga do kilku metrów w głąb ziemi, to będzie trzeba wymienić grunt. Instalując drenaż w gruncie gliniastym czy też ilastym narażamy się na powstanie problemu z funkcjonalnością całego systemu.

Brak chłonności podłoża może spowodować, iż przestaną zachodzić wszelkie procesy oczyszczania. Drenaż może się zapchać, a w najgorszym przypadku ścieki zaleją nam całą oczyszczalnię.

Sposobem rozwiązania problemu jakim jest słabo przepuszczalny grunt może być jego wymiana. Wymieniając gliniaste podłoże na piasek i żwir, powinniśmy zapewnić sobie prawidłowe działanie systemu. Natomiast czy warto jest wydawać kolejne pieniądze na wymianę gruntu, aby można było zainstalować oczyszczalnie drenażową, skoro miała należeć do tych najtańszych opcji?

Oczyszczalnia biologiczna na każde warunki gruntowo-wodne

Oczyszczalnie biologiczne jak i oczyszczalnie drenażowe mają za zadanie, aby oczyścić ścieki z naszego domu. Różnica jest jednak taka, że w instalacji drenażowej proces oczyszczania zachodzi w gruncie, a w przypadku przydomowej biologicznej oczyszczalni cały proces zachodzi w zbiorniku. Ostatecznie oczyszczony ściek, czyli w praktyce woda o dużym stopniu czystości trafia do gruntu. Oczyszczony ściek można wykorzystywać do podlewania roślin oraz odprowadzić do cieku wodnego. Grunt, w którym oczyszczalnia biologiczna jest zamontowana, w tym przypadku nie ma wpływu na jakość oczyszczania ścieków.

Sprawdź aktualną ofertę na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Odprowadzenie ścieku oczyszczonego bezpośrednio do gruntu gliniastego może okazać się problemem. W takim przypadku najlepszym z wielu dostępnych rozwiązań jest odprowadzenie do poletka rozsączającego w nasypie. Rozwiązanie to prawidłowo zamontowane działa nawet w miejscach, gdzie woda „stoi” na poziomie 0. Oczyszczone ścieki są pompowane do nasypu, gdzie odbywa się rozsączenie. Poletko w nasypie składa się z takich samych warstw jak standardowe rozsączenie z tą różnicą, że całość jest wyniesiona ponad poziom terenu kilkadziesiąt centymetrów.

Wodę z oczyszczalni możemy również odprowadzić do cieku wodnego i rowu melioracyjnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie grunt, do którego ścieki oczyszczone odprowadzane będą za pomocą rowu melioracyjnego lub cieku wodnego. Takie rozwiązanie należy do najprostszych i najtańszych. W przypadku zastosowania tego układu najczęściej konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Którą z przydomowych oczyszczalni ścieków wybrać?

Oczyszczalnie drenażowe są najtańszymi oczyszczalniami przydomowymi na rynku pod warunkiem, że są one montowane na przepuszczalnym gruncie bez wysokich wód gruntowych. W przypadku oczyszczalni biologicznej ich instalacja jest możliwa w każdych warunkach. Przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków warto jest porównać koszty dostępnych konfiguracji odprowadzenia ścieków. Często okazuje się, że koszt instalacji oczyszczalni drenażowej w gruncie słabo przepuszczalnym jest porównywalny z kosztem budowy oczyszczalni biologicznej.