Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Nowy nabór na dofinansowanieBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że z powodu zwiększenia planowanego budżetu Programu, od dnia 2 kwietnia 2024 r. rusza ponownie nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa Oczyszczalnia.

Nowa Szansa na Dofinansowanie!

Kolejny nabór wniosków w ramach wspomnianego Programu rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że wszyscy zainteresowani mają możliwość zgłoszenia swoich projektów od tego konkretnego daty.

Ważne Informacje dotyczące Terminów

Decydujący o terminie złożenia wniosku jest moment jego wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek może być złożony w wersji papierowej lub przesłany elektronicznie na skrzynkę podawczą Funduszu, dostępną na platformie ePUAP.

Rozpoczęcie kolejnego naboru to doskonała okazja dla wszystkich, którzy planują inwestycje związane z przydomową oczyszczalnią wody. Nie przegapcie szansy na skorzystanie z dofinansowania i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska!

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach oraz bieżącego monitorowania wszelkich zmian związanych z Programem Przydomowa Oczyszczalnia.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html